Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
25 Април 2017   Прочитания: 15
Столетницита получи специален поздрав, торта и подаръци от кмета Мюмюн Искендер

24 Април 2017   Прочитания: 35
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ДПС МИНЕРАЛНИ БАНИ МЕСТЕН СЪВЕТ НА ДПС – С. КАРАМАНЦИ Ви канят на: ПРАЗНИКА НА С. Караманци, Посветен на 10-майските събития от 1984 г.

19 Април 2017   Прочитания: 70
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Осемнадесето редовно заседание на 25.04.2017г.,(вторник) от 10:00ч.

15 Април 2017   Прочитания: 60
Близките на 32-годишния мъж са отчаяни, атрофията му прогресира

12 Април 2017   Прочитания: 86
Минерални бани е голяма община според норвежките стандарти, каза кметът на родопската община след завръщането си от северната страна.

03 Април 2017   Прочитания: 106
Близо 20 000 посетители разгледаха щанда на Националния курорт в трета палата на Международния панаир

03 Април 2017   Прочитания: 62
(Видео)Представяне на изложението "Природа, лов и риболов 2017" в Международен панаир Пловдив

24 Март 2017   Прочитания: 119
Първа копка по проекта „Изграждане на многофункционална спортна площадка на мястото на съществуващото спортно игрище в УПИ VI-175, кв. 24 на Минерални бани направи кмета на общината Мюмюн Искендер.

24 Март 2017   Прочитания: 507
Имаме удоволствието да Ви поканим на първия съвместен спортен празник по проект "ЗАЕДНО" (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование)

23 Март 2017   Прочитания: 371
На 22.03.2017 г. светът за 25-ти път отбеляза Деня на Водата. Направиха го и в Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров”, с. Минерални бани.

22 Март 2017   Прочитания: 90
Междуведомствена комисия за предоставяне на статут и за определяне категорията на недвижимите културни ценности заседава в община Минерални бани.

22 Март 2017   Прочитания: 73
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Седемнадесето редовно заседание на 29.03.2017г.,(сряда) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

  Обяви

 2017-04-04 - Обява за търг с явно наддаване на 25.04.2017г за продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

 2017-03-24 - Актуализация на годишна програма от 24.03.2017 г.[...виж]

 2017-03-17 - Съобщение за обществено обсъждане на План за финансово оздравяване и проект на План за финансово оздравяване на Община Минерални бани [...виж]

 2017-03-17 - График по населени места за идентификация на земеделските парцели в ОСЗ Минерални бани.[...виж]

 2017-03-14 - Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Минерални бани.[...виж]

  Обявления

 2017-03-21 - Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: “ Изграждане на водохващане и напорен водопровод на Акташ дере за допълнително включване на вода към облекчителната шахта на гравитачен водопровод до ПС „Караманци”[...виж]

 2017-03-13 - Съобщение за публично обявяване[...виж]

 2017-02-28 - Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ" [...виж]

 2017-02-21 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [...виж]

 2017-02-17 - Съобщение за публично обявяване[...виж]

  Заповеди

 2017-03-06 - Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии държавна собственост по землища.[...виж]

 2017-03-06 - Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии собственост на Община Минерални бани по землища.[...виж]

 2017-02-10 - Заповед относно имоти с начин на трайно ползване - полски пътища, предоставени на ползвателите, в чиито масиви за ползване попадат, определени със заповедите по чл. 37в. ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие" гр. Хасково, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, съгласно Приложения от №1 до №11, представляващи неразделна част от настоящата Заповед.[...виж]

 2017-02-02 - Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали и размер на депозит[...виж]

  Търгове

 2017-04-04 - Публичен търг с явно наддаване[...виж]

 2017-02-06 - Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 27.02.2017 год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост[...виж]

 2016-12-14 - Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 29.12.2016 год. от 11.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост[...виж]

  Конкурси

 2016-10-27 - Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Технически сътрудник"[...виж]

 2016-10-27 - Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Младши експерт Протокол и връзки с обществеността"[...виж]

 2016-10-20 - Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация".[...виж]

  Концесии

 2016-07-18 - „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Димчово дере” в землището на село Сусам, община Минерални бани”[...виж]

 2016-02-09 - "Управление, поддържане и експлоатация на зелена площ, находяща се в УПИ II, кв. 7, по плана на с. Минерални бани"[...виж]

 2015-06-15 - На основание Решение № 949/ 12.05.2015г. на Общински съвет Минерални бани и в изпълнение на чл.43 от Закон за концесиите и на основание чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗК и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 10.06.2015г. под № 1 и вписано в Националния концесионен регистър с пореден номер А-000706[...виж]


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Избори 2017
  Етнофестивал 2017
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design