Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
[ днес ]   Прочитания: 15
Кметът на Горно Брястово, Станко Янков, раздаде курбан за здраве и благополучие на днешния празник Възнесение Господне, известен като Спасовден.

[ днес ]   Прочитания: 19
Местният парламент в Минерални бани проведе своето 19-то редовно заседание за този мандат.

[ днес ]   Прочитания: 12
НА ХVІІ ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ „ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА!”

[ днес ]   Прочитания: 8
Съставите от Минерални бани с пълен комплект медали от „Китна Тракия”.

24 Май 2017   Прочитания: 20
С тържествено шествие и богата културна програма беше отбелязан Денят на Славанската писменост и култура 24-и май в Националния курорт Минерални бани.

23 Май 2017   Прочитания: 42
Празникът ще започне с тържествено шествие, което ще тръгне в 9:00 от двора на училището в Минерални бани до лятната сцена. Концертът ще се състои в 9:30!

22 Май 2017   Прочитания: 66
Децата от община Минерални бани се завърнаха от Международен фестивал в Турция с плакет от кмета на община Бююккаръщъран Лютфи Караман.

19 Май 2017   Прочитания: 72
В Минерални бани подават заявления за субсидии до 29 май.

19 Май 2017   Прочитания: 75
Тази сутрин, почистването започна рано в националния курорт Минерални бани. В подготовката за празниците се включиха хора, назначени по три програми – „Регионална програма по заетост”, „Обучение и заетост” и схема „ Обучение и заетост на младите хора”.

16 Май 2017   Прочитания: 66
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Деветнадесето редовно заседание на 23.05.2017г.,(вторник) от 14:00ч.

12 Май 2017   Прочитания: 78
Община Минерални бани е представена на Тринадесетото туристическо изложение и съпътстващият го Десети фестивал на туристическите анимации „Уикенд туризъм Русе”, които се провеждат от 11 до 13-ти май.

10 Май 2017   Прочитания: 78
ВИДЕО

  Обяви

 2017-04-04 - Обява за търг с явно наддаване на 25.04.2017г за продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

 2017-03-24 - Актуализация на годишна програма от 24.03.2017 г.[...виж]

 2017-03-17 - Съобщение за обществено обсъждане на План за финансово оздравяване и проект на План за финансово оздравяване на Община Минерални бани [...виж]

 2017-03-17 - График по населени места за идентификация на земеделските парцели в ОСЗ Минерални бани.[...виж]

 2017-03-14 - Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Минерални бани.[...виж]

  Обявления

 2017-03-21 - Информация за преценка необходимостта от ОВОС за: “ Изграждане на водохващане и напорен водопровод на Акташ дере за допълнително включване на вода към облекчителната шахта на гравитачен водопровод до ПС „Караманци”[...виж]

 2017-03-13 - Съобщение за публично обявяване[...виж]

 2017-02-28 - Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- MИНЕРАЛНИ БАНИ" [...виж]

 2017-02-21 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [...виж]

 2017-02-17 - Съобщение за публично обявяване[...виж]

  Заповеди

 2017-04-28 - Заповед относно определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на Община Минерални бани.[...виж]

 2017-03-06 - Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии държавна собственост по землища.[...виж]

 2017-03-06 - Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии собственост на Община Минерални бани по землища.[...виж]

  Търгове

 2017-04-04 - Публичен търг с явно наддаване[...виж]

 2017-02-06 - Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 27.02.2017 год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост[...виж]

 2016-12-14 - Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 29.12.2016 год. от 11.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост[...виж]

  Конкурси

 2016-10-27 - Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Технически сътрудник"[...виж]

 2016-10-27 - Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Младши експерт Протокол и връзки с обществеността"[...виж]

 2016-10-20 - Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация".[...виж]

  Концесии

 2017-05-09 - „Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Садък чаир” в землището на село Спахиево, община Минерални бани”[...виж]

 2016-07-18 - „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Димчово дере” в землището на село Сусам, община Минерални бани”[...виж]

 2016-02-09 - "Управление, поддържане и експлоатация на зелена площ, находяща се в УПИ II, кв. 7, по плана на с. Минерални бани"[...виж]


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Етнофестивал 2017
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design