• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Публични регистри

Публични регистри

Наименование Виж
1. Регистър на заповеди за изготвяне подробни устройствени планове - 2019г.
2. Регистър на заповеди за изготвяне подробни устройствени планове - 2018г.
3. Регистър на одобрените подробни устройствени планове, комплексни проекти и схеми - 2019г.
4. Регистър на одобрените подробни устройствени планове, комплексни проекти и схеми - 2018г.
С Решение № 214 на Министерския съвет от 2016г.
5. Регистър на актове частна общинска собственост
6. Регистър на актове публична общинска собственост
7. Регистър на обектите, въведени в експлоатация
8. Регистър на издадените разрешения за строеж за 2017г. в община Минерални бани
9. Регистър на заверените технически паспорти
10. Регистър на имоти - пасища, мери и ливади, общинска собственост, предоставени под наем
11. Публичен регистър на общински предприятия на територията на община Минерални бани
С Решение № 436 на Министерския съвет от 2017г.
12. Регистър на категоризираните и прекатегоризираните туристически обекти в община Минерални бани
13. Регистър на общинските концесии на територията на Община Минерални бани
14. Регистър на Регистър на домашни и безстопанствени кучета в Община Минерални бани
15. Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти
16. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети
17. Регистър на даренията
18. Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води
19. Регистър на културните институти
20. Регистър на пчелини и пчелни семейства
21. Регистър на спортните клубове
22. Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
23. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Местни избори 2019

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign